اکتبر 1, 2022

شهرک صنعتی جی

شهرک صنعتی جی اصفهان 309 هکتار مساحت دارد که وسعت فاز عملیاتی آن تقریباً 6/309 هکتار است که 205 هکتار آن ناحیه صنعتی این شهرک است.

بیشتر بخوانید »
Chat on WhatsApp