عضویت نصابان ساندویچ پانل

درصورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با عضویت در در خبرنامه نصابان مرکز پانل می‌توانید با پشتیبانی تیم نصب مرکز ساندویچ پانل ایران در ارتباط باشید.

۰۲۱-۲۲۲۶۷۰۰۹

مشخصات فردی:


مشخصات شرکت:

*اگر شرکتی در این زمینه ندارید می‌توانید از این قسمت صرف نظر نمایید.


مشخصات شغلی:به کدام یک از رشته های اجرائی ساندویچ پانل تسلط و اشتغال دارید؟

*امکان انتخاب چند تخصص وجود دارد

در حال حاضر به چه صورتی تمایل به همکاری دارید؟
.