راهنمای محاسبه متراژ ساندویچ پانلدر ابتدا نیاز است که نوع سازه خود را مشخص کنید برای مثال اگر به دنبال محاسبه متراژ بچه سوله می‌باشید باید بر روی بخش محاسبه متراژ بچه سوله کلیک نمایید و سپس اقدام به پر کردن متراژ مورد نظر نمایید.


طول سالن و عرض سالن به معنای متراژ مفید زمینی است که میخواهید دیوار و سقف آن به وسیله ساندویچ پانل بپوشانید.

دقت داشته باشید که داشتن ابعاد دقیق برای طول و عرض سازه بسیار مهم می‌باشد لزا در محاسبه و وارد کردن ابعاد خود دقت کنید.


کنج و تاج سازه شما


ارتفاع دیوار چینی منظور دورتا دور سوله شما است اگر میخواهید دور سوله خود را تا ارتفاعی مشخص دیوارچینی نمایید باید ارتفاع مورد نظر خود را برحسب متر وارد نمایید. در غیر این صورت این بخش را خالی بگذارید.