لیست قیمت ساندویچ پانل

قیمت های درج شده تقریبی هستند؛ برای استعلام ساندویچ پانل می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

021-22267008

021-22267009

لیست قیمت ساندویچ پانل عموماً بر اساس متریال به کار رفته در محصول مشخص می گردد و بسته به جنس فوم و ورق مصرفی در تولید پانل و میزان ضخامت فوم قیمت ها متغییر است در جداول زیر قیمت محصولات را نسبت به متریال های استفاده شده و تولید کنندگان مختلف این محصول از جمله مجتمع صنعتی ماموت، گروه صنعتی پانل مهدی ، شرکت کبیر پانل و شرکت نبوغ سرمایش و سایر تولید کنندگان تقسیم بندی شده اند.

منو لیست قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل 3 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل سقفی 3 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه 440,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل 2 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل سقفی 2 سانت پلی اورتان یک رو فویل الومینیوم 280,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل 5 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل دیواری 5 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل دیواری 5 سانت پشم سنگ آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پشم سنگ آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پلی یورتان آلوزینک 594,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پلی اورتان گالوانیزه 523,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پلی یورتان گالوانیزه 500,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پلی اورتان آلوزینک 580,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 5 سانت پلی اورتان آلوزینک 532,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 5 سانت پلی یورتان گالوانیزه 439,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 5 سانت پلی یورتان آلوزینک 500,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 5 سانت پلی اورتان گالوانیزه 401,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری / سقفی 5 سانت پلی استارین گالوانیزه / آلوزینک 400,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری / سقفی 5 سانت اکس پی اس گالوانیزه / آلوزینک 430,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری کلین روم 5 سانت EPS گالوانیزه / آلوزینک 470,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری کلین روم 5 سانت اکس پی اس گالوانیزه / آلوزینک 460,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری / سقفی 5 سانت پشم سنگ گالوانیزه / آلوزینک 545,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 5 سانت پلی اورتان / پلی یورتان گالوانیزه / آلوزینک تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پلی اورتان / پلی یورتان گالوانیزه / آلوزینک تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 5 سانت پلی یورتان گالوانیزه / آلوزینک 503,000 تومان
ساندویچ پانل پیچ مخفی 5 سانت پلی اورتان / پلی یورتان گالوانیزه / آلوزینک 503,000 تومان
ساندویچ پانل ساده 5 سانت پلی اورتان / پلی یورتان گالوانیزه / آلوزینک 503,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل 4 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه 440,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه 445,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی استایرن آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی استایرن آلوزینک / گالوانیزه 445,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت XPS آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت XPS آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت کلین روم پلی استایرن آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت XPS کلین روم آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت یک رو ورق یک رو فویل پلی استایرن آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت یک رو ورق یک رو فویل پلی استایرن آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت XPS یک رو ورق یک رو فویل آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت XPS یک رو ورق یک رو فویل آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه 470,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه 460,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی یورتان آلوزینک 501,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی یورتان گالوانیزه 427,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی اورتان آلوزینک 511,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی اورتان گالوانیزه 437,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی یورتان آلوزینک 501,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی یورتان گالوانیزه 410,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی اورتان آلوزینک 517,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی یورتان گالوانیزه 416,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری و سقفی 4 سانت اکس پی اس گالوانيزه / آلوزینک  400,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری و سقفی 4 سانت پلی استایرن گالوانيزه / آلوزینک  380,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت کلین روم EPS گالوانيزه / آلوزینک  420,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت کلین روم XPS گالوانيزه / آلوزینک  450,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی یورتان / پلی اورتان گالوانيزه  تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت  پلی یورتان / پلی اورتان آلوزينگ تماس بگیرید
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه 434,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه 505,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل 6 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل دیواری 6 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت پلی یورتان گالوانیزه 505,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت پلی یورتان آلوزینک 568,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت پلی اورتان گالوانیزه 510,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت پلی اورتان آلوزینک 582,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 6 سانت پلی یورتان گالوانیزه 479,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 6 سانت پلی یورتان آلوزینک 540,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 6 سانت پلی اورتان گالوانیزه 480,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 6 سانت پلی اورتان آلوزینک 561,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 6 سانت پلی اورتان / پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت پلی اورتان / پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه 522,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی/دیواری ساده 6 سانت پلی یورتان / پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه 513,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل 8 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل دیواری 8 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 8 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 8 سانت پلی یورتان گالوانیزه 585,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 8 سانت پلی اورتان آلوزینک 620,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 8 سانت پلی یورتان آلوزینک 666,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 8 سانت پلی اورتان گالوانیزه 581,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 8 سانت پلی یورتان آلوزینک 545,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 8 سانت پلی اورتان گالوانیزه 501,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 8 سانت پلی یورتان گالوانیزه 494,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 8 سانت پلی اورتان آلوزینک 562,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری و سقفی 8 سانت پلی اورتان / پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل دیواری 8 سانت پیچ مخفی پلی اورتان / پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه 580,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری و سقفی 8 سانت پلی اورتان / پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه 580,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل 10 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل دیواری 10 سانت پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه 567,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 10 سانت پلی اورتان آلوزینک / گالوانیزه 620,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 10 سانت پلی یورتان گالوانیزه 629,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 10 سانت پلی اورتان آلوزینک 704,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 10 سانت پلی یورتان آلوزینک 699,000 تومان
ساندویچ پانل سقفی 10 سانت پلی اورتان گالوانیزه 626,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 10 سانت پلی یورتان گالوانیزه 534,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 10 سانت پلی اورتان آلوزینک 503,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 10 سانت پلی یورتان آلوزینک 611,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 10 سانت پلی اورتان گالوانیزه 561,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری و سقفی 10 سانت پلی اورتان / پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه تماس بگیرید
ساندویچ پانل سقفی 10 سانت پلی یورتان آلوزینک / گالوانیزه 675,000 تومان
ساندویچ پانل ساده 10 سانت 630,000 تومان

لیست قیمت ساندویچ پانل 15 سانتی متری

شرکت تولید کننده لیست محصولات جنس فوم جنس ورق قیمت محصول
ساندویچ پانل دیواری 15 سانت آلوزینک پلی یورتان 763,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 15 سانت گالوانیزه پلی اورتان 703,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 15 سانت آلوزینک پلی اورتان 760,000 تومان
ساندویچ پانل دیواری 15 سانت گالوانیزه پلی یورتان 666,000 تومان
ساندویچ پانل ساده 15 سانت 775,000 تومان

سوالات متداول خرید ساندویچ پانل

عوامل موثر در قیمت ساندویچ پانل را شرح دهید.

قیمت ساندویچ پانل بر اساس نوع ورق، نوع فوم، ضخامت، نوع کاربرد آن و… قابل تغییر است و این عوامل بر قیمت آن موثر هستند که می توانید با مشاوره از کارشناسان ما از قیمت ساندویچ پانل دلخواه خود مطلع شوید.

فروش ساندویچ پانل به چه صورتی انجام می شود؟

فروش ساندویچ پانل بر حسب متر مربع صورت می گیرد و بسته به متراژ سازه قیمت آن تغییر می کند که شما می توایند برای اطلاع از قیمت مقدار متراژی که برای سازه خود می خواهید با کارشناسان ما تماس بگیرید و از مشاوره ما برخوردار شوید.